Nieuwsbrief

Cor Noorthoek wordt erelid


Bij zijn afscheid als lid is Cor Noorthoek het
erelidmaatschap van onze vereniging toegekend.


Cor was betrokken  bij
de oprichting van onze vereniging en heeft zich als zodanig zeer actief ingezet.
Namens bestuur en leden heeft de voorzitter hiervoor waardering uitgesproken.
Op ons jaarlijks etentje is Cor een oorkonde overhandigd met een bloemetje voor
zijn vrouw Bep.