Kosten

De contributie van onze vereniging is voor 2017 vastgesteld op 21 euro per maand. Voor partnerleden bedraagt de contributie 16 euro per maand. Desgewenst kan per jaar, half jaar of per kwartaal betaald worden.

Uw contributie zien wij gaarne tegemoet op bankrekeningnummer:
NL03 RABO 0140 9057 90

onder vermelding van:
Penningmeester S.H.P.
Dhr. C. van Veelen
Sommelsdijk